Tilbud om tilbagekøbsaftale

for Easy-Climb trappemaskiner


Der kan etableres en tilbagekøbsaftale, hvorved Easy-Climb tilbagekøber trappemaskinen efter fastlagte nedskrivningssatser. Tilbagekøbsaftalen koster DKK 3.125,00 i etablering.

Værdinedskrivningen startes ved levering af trappemaskinen, og tilbagekøbet kan effektueres efter 12 måneder. Værdien af trappemaskinen efter 12 måneder er 65% af daværende købspris. Efterfølgende falder værdien med 1,25% pr. måned til den er 48 måneder gammel. Derefter falder værdien med ca. 0,83% pr. måned til den er 60 måneder gammel, hvorved tilbagekøbsgarantien bortfalder.

Betingelser:

 • Tilbagekøbsgarantien er gældende ved køb og leasing. Dog forbeholdes at leasing foretages gennem GE Capital Equipment Finance.
 • Restværdien opgøres efter følgende afskrivningsprofil, og ikrafttræder fra leveringsdato. Benævnte restværdi udgør tilbagekøbssummen.
 • Specieludstyr og øvrig tilbehør er ikke omfattet af tilbagekøbsaftalen.
 • Trappemaskinen skal på tilbagekøbstidspunktet være i sikkerhedsmæssig og brugbar stand.
 • Trappemaskinen skal have gennemgået den eller de serviceeftersyn der kræves efter følgende tidsterminer:

  * Sikkerheds- og vedligeholdelseseftersyn efter 12 måneder.
  * Sikkerheds- og vedligeholdelseseftersyn efter 24 måneder.
  * Sikkerheds- og vedligeholdelseseftersyn efter 36 måneder.
  * Sikkerheds- og vedligeholdelseseftersyn efter 48 måneder.
  * Sikkerheds- og vedligeholdelseseftersyn efter 60 måneder.

  Eftersynene betales af køber.

 • Den (de) i aftalen omfattede trappemaskine(r) må ikke være genstand for udlæg, pantsætning eller på anden måde belånt m.v.
 • Easy-Climb forbeholder sig 30 dages kredit på tilbagekøbssummen.
 • Check restværdiberegning for at se hvad tilbagekøbs prisen er.