Diverse materiale

Her kan de læse Læs materialet som html eller downloade forskelligt materiale. Det materiale der kan downloades er i pdf format.

Har De ikke Adobe Reader installeret, kan De downloade den her.
Download Adobe Reader
 

Easy-Climb
Materialer

Typeoversigt over modellerne
Tekniske data EC*1* Person

Tekniske data EC*2* Person

Tekniske data EC*2* Person
Person Adipositas

Tekniske data EC*3* Cargo

Tekniske data EC*4* Cargo

Tekniske data EC*6* Person

Tekniske data EC*8* Cargo

Prisliste

Salgs- & leveringsbetingelser

Leasing  

Tilbagekøbsaftale

Restværdiberegning

Lejesatser EC*2* Person

Lejesatser EC*4* Cargo

Lejebetingelser

Tilbehør  

Safety-Shield  

Cammobil beskrivelse, billeder og tekniske data
Rampebuffer T2
Beskrivelse& billeder
 
Lift-Matic
Beskrivelse& billeder
 

Siden er sidst opdateret 25. december 2014

Arbejdstilsynet
Materialer

Arbejdstilsynets vejledning nr. D.3.1 867 af juni 2002
Erstatter At-meddelelse nr. 4.05.1 af januar 1994, &  At-meddelelse nr. 4.05.2 af oktober 1999
Løft, træk og skub
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994
Ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 17. december 1997
Ændret ved bekendtgørelse nr. 195 af 20. marts 2000
Arbejdets udførelse

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 17. december 1997
Bekendtgørelse om
ændring af bekendtgørelse
om arbejdets udførelse

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 195 af 20. marts 2000
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om arbejdets udførelse

Lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø1)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1165 af 16. december 1992
Bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø*)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992
Ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995

Ændret ved bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998
Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*
)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995
Bekendtgørelse om
ændring af bekendtgørelse
om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om anvendelse af tekniske hjælpemidler
1
)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992
Bekendtgørelse om manuel håndtering
*)

At-meddelelse Nr. 4.05.1 januar 1994
(erstatter januar 1984)

Manuel håndtering

At-meddelelse Nr. 4.05.2 oktober 1994
(erstatter Nr. 4.04.15/ maj 1989)

Vurdering af løft